Cholesterol - Poradnik Medyczny o wysokim cholesterolu i hipercholesterolemii

Zły i dobry cholesterol

Cholesterol we krwi wiąże się z cząsteczkami białka, by wspólnie z nimi tworzyć tzw. lipoproteiny, określające gospodarkę lipidową pacjenta. Do wiązania cholesterolu z cząsteczkami białkowymi dochodzi, ponieważ cholesterol jest substancją tłuszczową, jaka nie może rozpuścić się we krwi, a więc, aby w niej „podróżować”, musi połączyć się z wytwarzanymi przez wątrobę białkami. W połączeniu cholesterolu z białkiem powstaje lipoproteina o postaci kuleczek tłuszczu z białkową otoczką. Lipoproteiny transportują związki lipidowe (trójglicerydy) i cholesterol. Zdolność do przemieszczania się cholesterolu jest ściśle związana z istnieniem tzw. dobrego i złego cholesterolu czyli dwóch najważniejszych lipoprotein – HDL i LDL.

Rozróżniając różne typy cholesterolu, mówi się o tzw. „frakcjach”, którymi są:

HDL – (ang. High-Density Lipoproteins), czyli lipoproteina o mniejszej ilości cholesterolu, ale za to o wysokiej gęstości i większej ilości białka, tzw. „dobry” cholesterol. Ta frakcja cholesterolu przenosi z tętnic i różnych tkanek ciała cholesterol zgromadzony w nadmiarze i transportuje go do wątroby, skąd jest usuwany na stałe. Przez taki sposób działania HDL zmniejsza stężenie swego przeciwnika – złego cholesterolu.

Wysoki poziom HDL sprawia, że cholesterol jest w odpowiedni sposób regulowany, tzn. usuwany z komórek i krwi, dlatego nie odkłada się w postaci złogów. Im wyższy poziom HDL, tym lepiej, gdyż frakcja ta chroni przed chorobami układu krążenia, udarem, zawałem oraz miażdżycą i chorobą wieńcową.

Jedną z metod pozytywnie wpływających na poziom HDL w organizmie jest wysiłek fizyczny podejmowany regularnie.

LDL – (ang. Low-Density Lipoproteins), czyli lipoproteina o niskiej gęstości, to tzw. „zły” cholesterol, uważany za głównego winowajcę choroby niedokrwiennej serca. Ta frakcja cholesterolu o małej gęstości posiada cienką otoczkę z białka, co ułatwia jej przenikanie z wątroby do krwi, a dalej do komórek ciała. Cholesterol transportowany przez LDL określa się jako „zły” ponieważ odkłada się w ścianach naczyń krwionośnych, powodując ich stwardnienie i zwężanie, które nazywamy miażdżycą.

Na obniżenie poziomu LDL duży wpływ ma aktywność fizyczna.

VLDL – (ang. Very Low-Density Lipoproteins) – lipoproteina bardzo niskiej gęstości, składnik wyjściowy do powstawania tzw „złego” cholesterolu.